• Anasayfa
 • »
 • Yönetim
 • »
 • BELEDİYE BAŞKANLARI

DR.MEHMET HİLMİ GÜLER

BELEDİYE BAŞKANLARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
1949 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu’da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek; 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı. Sırasıyla ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde Yarı-zamanlı Asistan, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Tam-zamanlı asistan olarak çalıştı, öğretim üyeliği yaptı. Malzeme ve İmal Usulleri dersleri verdi.  1976 yılında, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)’ye girdi. Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında araştırmacı olarak TÜBİTAK’a geçti. Sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, Yönetim Kurulu’na seçildi. Bilim ve Teknoloji Politikasına ilişkin çalışmalara ek olarak, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev aldı.
Yaptığı doktora çalışması ile özellikle, roket motor boruları ve lançer yapımında kullanılan kompoze malzeme üretim teknolojisi ve malzeme özelliklerinin tespiti konusunda uygulamaya dönük bilimsel katkılarda bulundu.  Türkiye; Ereğli Demir Çelik A.Ş.(ERDEMİR)’de Yönetim Kurulu’nda beş yıl (1985-1991) süreyle görev yaptı. ERDEMİR’deki görevi süresince; maliyeti düşürmek, verim ve kaliteyi artırmak gayesiyle demir-çeliğin ana girdileri üzerine uzun süreli ve geniş çaplı çalışmalar başlattı. Bunları, Komisyon Başkanı sıfatıyla aktif katılımda bulunarak yürüttü. Bu çalışmaların hepsi tamamlanarak uygulamaya konuldu.  1991 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’na Yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Yerli silah sanayinin gelişmesine katkılarda bulundu. Ordu’da, Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD)’nin Kurucu Genel Sekreterliğini yaptı. Ordu iline ait çeşitli özgün yatırım ve kalkınma projeleri hazırladı.  1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İGDAŞ ‘ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. İstanbul’da hava kirliliğine karşı doğalgazın yaygınlaştırılması için yoğun biçimde çalıştı. Özel projeler yürüttü. Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin yönetiminde bulundu.  1996-1997 yıllarında Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye’deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü döneminde Bor ve Trona (Doğal Soda), Krom yatırımlarına ağırlık vererek yeni projeler başlattı.  AK Parti’nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve AK Partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve AR-GE’ den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti’nin “Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları” adlı çalışmayı hazırladı.
Türkiye’nin temel ihtiyaçlarını kapsayan bu 12 proje alanı ve bunların alt detay projeleri hazırlanarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra oluşturulan bakanlıklara dağıtıldı. 3 Kasım 2002’de Ordu’dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.
Bakanlığı döneminde; “Enerji Arz Güvenliği” başta olmak üzere, Enerji Verimliliği (ENVER), rüzgâr, hidroelektrik türbinlerinin, sondaj  makinelerinin ve güneş panellerinin yerli yapımı YERSAN Hareketi, Hidrojen Enerjisi ve özel bor bileşikleri üzerine özgün yeni çalışmalar başlattı. Geniş katılımlı çalışma grupları oluşturarak, Genel Müdürlerle birlikte il il Türkiye’yi gezerek projelerin bizzat tanıtımını yaptı.  Bu dönemde aşağıdaki uluslarası projeler sayesinde * Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) Boru Hattı Projesi,
* Bakü-Tiflis-Erzurum(BTE) Şahdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi,
* Türkiye-İtalya-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi,
* Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan ve Avusturya arasındaki NABUCCO Doğalgaz Boru Hattı Projesi,
* Yer altı doğalgaz depoları,
* Özel Ceyhan Enerji Bölgesi,
* Türkiye – İsrail Petrol, Doğalgaz, Elektrik, Su ve Fiber Optik İletim Hattı Projesi,
* Türkiye – İsrail – Hindistan petrol taşıma projesi,
* Türkiye-Mısır Arasındaki Arap Doğalgaz Boru Hattı Projesi,
* Türkiye Kıbrıs Su Boru Hattı Projesi,
* UCTE (Türkiye Avrupa Elektrik İletim Hattı) Projesi,
* Kuzey Afrika Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki MED ring Elektrik İletim Hattı projesi,
* Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan… gibi komşularımızla kurulan elektrik iletim hatları, doğalgaz, petrol ve su ortak projeleriyle Türkiye; bir enerji merkezi konumuna geldi.
Ayrıca bu dönemde bir ilk olarak; “Enerji Envanteri” çalışmaları ile Türkiye’nin Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biomas, Kömür ve Maden Haritaları çıkarıldı. Başta bor, linyit altın olmak üzere madenler ve endüstriyel mineraller konusunda yer altı zenginliklerinin ekonomiye katılması için yoğun çalışmalar yapıldı.  Daha önce işletilmeyen kömür işletmeleri ekonomiye kazandırıldı. AK Parti’nin sosyal politikaları gereğince Türkiye’de bir ilk olarak; yaklaşık 10 milyon ton kömür bu dönemde yıkanıp, paketlenerek dar gelirli vatandaşlarımıza dağıtıldı.  Yine bu dönemin önemli projelerinden biri olan; Karadeniz’de petrol ve doğalgaz arama ve tarama çalışmaları başlatılarak tamamlandı. Peşinden Karadeniz’de derin deniz sondajları başlatıldı. Yerli doğalgaz üretilerek kullanıma sunuldu. Bu sayede, doğalgaz kullanan illerin sayısı 9 ilden 66 ile çıkarıldı. İllerin hava kirliliği ile mücadelesine katkıda bulunularak, Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan hava kirliliği giderildi.  Elektrik, petrol ve tüpgaz yasalarıyla Enerji Piyasasının serbestleşmesi sağlanarak, rekabet ortamı oluşturuldu. Bu arada petrol istasyonları modernize edilerek halkımızın hizmetine sunuldu.  Elektrik üretiminde özel sektörün önü açılarak, kamuya yük olmadan yapılan yatırımlar sayesinde, Türkiye Elektrik ithal eden ülke konumundan çıkarak, elektrik ihraç eden ülke konumuna getirildi. Türkiye’de “Enerji Bilinci” ve güvenli “Yatırım Ortamı” oluşturularak yatırımlar Anadolu’da tabana yayıldı, 30 kadar olan yatırımcı sayısı 3.000’e çıktı. Ilısu, Yusufeli, Boyabat gibi barajlar ve Konya Mavi Tünel gibi projeler başlatıldı. Yenilenebilir enerji alanında, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal yatırımlarında büyük artışlar sağlandı.  Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra, TBMM AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu üyeliğine seçildi. Enerji arz güvenliği başta olmak üzere uluslararası alanda AGİT bünyesinde görev yaptı. Halen Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çin’in en büyük Kalkınma Bankası ICBC Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.​

İSA DEMİRCİ

BELEDİYE BAŞKANLARI AKKUŞ
1971 Yılında Akkuş Kızılelma'da doğdu. İlkokulu Kızılelma mahallesinde, Ortaokulu Akkuş ilçesinde, liseyi  Ankara Anafartalar Lisesinde okudu. AÖF İşletme Bölümünden Önlisans diploması alarak üniversite eğitimini tamamladı.

         Öğrencilik yılların ardından kardeşleriyle beraber Ankara’da esnaflık yaptı.  1996 yılında vatani görevini tamamladı.

          İsa DEMİRCİ çevresinin yoğun isteği ile 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden Kızılelma Belediye Başkanlığına aday oldu. Beş aday içinde mevcut oyların %35’ini alarak Kızılelma'nın kurucu Belediye Başkanı seçildi.
   

       28 Mart 2004 tarihinde yapılan  seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kızılelma Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. Mevcut oyların %60’ını alarak 2. dönem belediye başkanlığına seçildi.
 

      29 Mart 2009 tarihinde Adalet ve kalkınma Partisinden Kızılelma Belediye Başkanlığı için tek aday olarak girdiği seçimde mevcut oyların tamamını alarak 3. Dönem belediye başkanlığına seçildi.
 
      Ordu'nun Büyükşehir olmasının ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019  Tarihinde yapılan Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Akkuş Belediye Başkanı seçilmiştir.

 
1992 yılında Emine hanımla evlenen İsa DEMİRCİ, 3 çocuk babasıdır.

AŞKIN TÖREN

BELEDİYE BAŞKANLARI ALTINORDU
1974 doğumlu olan Aşkın Tören, Ordu Altınordu Çavuşlar Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini sırasıyla Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve Ordu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Alman Dili ve Eğitimi üzerine almıştır. Bilim Uzmanı unvanına sahip olan Aşkın Tören, 22. 23. ve 24. dönemlerde Ak Parti Gruplarında Milletvekilliği danışmanlığı yapmış, Başbakanlık Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Uzman, Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Basın ve Halk ilişkiler Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

 Aşkın Tören 2012 yılından itibaren İŞKUR'da Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.
 Eşi Ordu’nun Gölköy nüfusuna kayıtlı olan Aşkın Tören, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BEYTULLAH GEÇTAN

BELEDİYE BAŞKANLARI AYBASTI
Beytullah GEÇTAN, 1969’ da Aybastı’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aybastı'da tamamlayan Geçtan, 1993 yılında Amasya Eğitim Fakültesinden mezun oldu.
Çalışma Hayatı
25 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda farklı görevler yapan Geçtan,
8 yıl müdür yetkili öğretmenlik,
2 yıl müdür yardımcılığı,
5 yıl okul müdürlüğü,
10 yıla yakın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü,
Vekaleten 5 yıla yakın Aybastı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü,
2015-2016 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seçme mülakatı üyeliği yaptı.
Uzun yıllar Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği faaliyetlerine katılan Geçtan, üniversite yıllarında MGV Öğrenci Başkanlığı ve Şube Başkanlıkları da yapmıştır.
Daha Önce Görev Aldığı ve Halen Devam Eden Vakıf ve Dernek Çalışmaları;
Cami Yaptırma Yaşatma Dernekleri,
Okul Yaptırma Yaşatma Dernekleri,
2003 yılında Aybastı Eğitim-Bir-Sen (Eğitimciler Birliği Sendikası) kurucu başkanlığı ve yıllarca Aybastı ve Fatsa’da yönetim kurulu üyeliği,
Fatsa Ensar Vakfı kurucu başkan yardımcılığı,
Yetim öğrenciler ile ilgili Fatsa Yetim-Der Dernek Başkanlığı,
Aybastı Spor Kulübü Başkanlığı,
Aybastı Kızılay şubesinde 9 yıl şube sekreterliği,
Yardıma Muhtaçlar ile ilgili çalışmalar,
Kızılay Ankara kurslarında afet liderliği,
4 yıl Fatsa Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı,
Son 9 yıldır çeşitli “Avrupa Birliği Erasmus K1” projeleri ile yurtdışı inceleme gezileri.
Görev Aldığı ve Yürüttüğü Diğer Çalışmalar
Ekim 2018'de Özbekistan’ın Buhara kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunum metni hazırlama ve katılım,
2014 yılından bu yana 300'den fazla yetim ve öksüz öğrencinin okul kıyafeti ve kırtasiye ihtiyaçlarının dernekler aracılığıyla karşılanması, yetim ve öksüz öğrencilerin çeşitli yurt içi ve yurt dışı gezilerinin organize edilmesi, 
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde il koordinatörlüğü,  Görev süresince 30'dan fazla yurt içi ve yurt dışı seminer, konferans ve eğitime katılıp farklı alanlarda il ve ilçe koordinatörlükleri, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Fatsa Şubesi'nde son bir yıldır Evde Bakım Hizmetleri Kurulu üyeliği,
Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yaparken devlet-vatandaş işbirliği ile 8 okul yaptırılması, 
Diğer
Görev yaptığı süre boyunca 9 teşekkür, 13 takdir, 2 kademe ödülü, 2 defa üstün başarı ödülü ve 2 defa da aylıkla ödüllendirme alan Geçtan, orta derecede Almanca bilmekte olup, evli ve iki kız babasıdır.

AHMET TÜRE

BELEDİYE BAŞKANLARI ÇATALPINAR
1960 yılında Çatalpınar da doğdum.İlkokulu Çatalpınar da okudum. 1973-75 Yıllarında Çatalpınar Kuran Kursu ,1975-78 Çatalpınar Orta okulu 1978 -81 Fatsa Lisesi den mezun oldum. 1987 Yılın da Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifin de göreve başladım. 1990-97 yılları arası Aybastı ,1997-2009 yılları arasın da Çatalpınar Tarım Kredi kooperatifin de Müdürlük yaptım ,2009-2013 yılları arası Sinop Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü yaptım. 30. 01 2013 tarihin de emekli oldum.

Çatalpınar'lı hemşehrilerim teveccühü ile 2014 yılında Belediye Başkanı seçildim. 2019 yılında tekrar Belediye Başkanı olarak seçildim.

Evli ve 3 çocuk babasıyım.

HÜSEYİN SEMİZ

BELEDİYE BAŞKANLARI
1981 ÜNYE DOĞUMLU OLUP İLK ve ORTAOKULU ÇAYBAŞI,LİSE EĞİTİMİNİ İSE FATSA TEKNİK VE HARİTA KADASTRO BÖLÜMİNDE YAPMIŞTIR. VATANİ GÖREVİNİ ERZİNCAN VE DİYARBAKIRDA TAMAMLAMIŞTIR. 2002 YILINDA AK PARTİ KADROLARINDA VAZİFE ALMIŞTIR. 2007 GENÇLİK KOLLARI YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 2009 DABELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ, 2011 YILINDA ÇAYBAŞI AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ YÜRÜTMÜŞTÜR. EVLİ VE 2 KIZ BABASIDIR. 2014 YILINDA ÇAYBAŞI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ.2019 SEÇİMLERİNDE BELEDİYE VBAŞKANI ADAYI OLDU VE KAZANDI.

İBRAHİM ETEM KİBAR

BELEDİYE BAŞKANLARI FATSA
1983 yılında ORDU Fatsa`da doğdu. Orta öğrenimini 1999 yılında Fatsa İmam Hatip Lisesinde, Lise öğrenimini 2002 yılında Fatsa Lisesini bitirdikten sonra 2002 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı.

2010 yılında Fatsa Ziraat Odasında Tarım danışmanı olarak göreve başladı.

2012 yılında Fatsa Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuvarının kurucu müdürlüğünü üstlendi.

2014 yılında görevinden istifa ederek; 2015 Yılında “Fatsa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına aday oldu.

2015 yılından itibaren “Fatsa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.”

“2015 yılında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Türkiye Fındık Rekolte Tespit Komisyonunda komisyon üyeliği görevi aldı.”

“20 gün boyunca 16 il 130 ilçede sayımlar yapılarak, 2015 yılı Türkiye rekoltesinin belirlenmesinde görev aldı.”

“2016 Yılında Ordu Yumurta Üreticileri birliğinin kuruluşunda Kurucu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.”

“2017 Yılında Ordu Ziraat Mühendisleri Odası Başkan yardımcılığı görevini aldı.”

Halen aile şirketi olan gıda sektöründe finans yönetimini üstlenen İbrahim Etem Kibar evli ve iki çocuk babasıdır.

FİKRİ ULUDAĞ

BELEDİYE BAŞKANLARI GÖLKÖY
1972 yılında Ordu ili, Gölköy ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun oldu. Yurtiçi ve Yurtdışında faaliyet gösteren bir şirketin Kuruculuğunu ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle yaptı.

1994-1997 tarihleri arasında Aydoğan Belediyesinde Muhasip olarak ve 1997-2003 tarihleri arasında Gölköy Kaymakamlığında kamu görevlerinde bulundu.

2004 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday olarak Gölköy ilçesi, Aydoğan Belediyesi Başkanlığı için aday olarak girmiş olduğu seçimde Belediye Başkanlığına seçildi. 2009 yılı Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden yeniden Belediye Başkanı Adayı gösterilerek 2. defa Belediye Başkanlığına seçildi.

2004 yılında başlamış olduğu Aydoğan Belediye Başkanlığı görevi süresi içerisinde, Belde Halkı, Meclis Üyeleri ve Personelleri ile uyum halinde hizmet verdi. Aydoğan Belediyesinde kalıcı hizmetler yapmış olup, yapılan hizmetlerden dolayı gerek bölge halkının, gerekse Kamu, Kurum ve Kuruluşlarının takdirini kazanarak, vermiş olduğu vaatlerin tamamını yerine getirdi.

Aydoğan Belediyesinin hizmet araçlarının tamamını yenisini kazandırmış olarak Gölköy Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesine devretti.

Yasa gereği kapanan Aydoğan Belediyesini borçsuz bir şekilde Gölköy ilçe ve Ordu Büyükşehir belediyesine devretti.

2014 yılı Yerel Seçimlerinde Gölköy Belediyesi Başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adaylığına müracaatta bulundu.

2014-2018 tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesinde kamu görevinde bulundu.

Gönül Belediyeciliği adıyla çıkmış olduğu yolda; Bilgi, birikim ve tecrübelerini Gölköy ilçemize ve halkımıza hizmet amacıyla Ak Parti Cumhur İttifakı Gölköy Belediye Başkanı adayı olarak girmiş olduğu 31 Mart Yerel Seçimler Sonucu Gölköy Belediye Başkanı Seçildi.

Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklisi bir ailenin evladı olup; evli ve 2 çocuk babasıdır.

YAŞAR ŞAHİN

BELEDİYE BAŞKANLARI GÜRGENTEPE

01.01.1964 Yılında Ordu li Gürgentepe İlçesi Muratçık Mahallesinde doğdu. İlkolkulu aynı mahallede, İmamhatip Lisesini Ordu’da okudu. 1984 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladı. Görevdeyken Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Önlisans eğitimini tamamladı. Görevdeki başarılı çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından defalarca takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

Yaklaşık 35 yıllık İmam-Hatiplik görevininin 30 yılını Gürgentepe Merkez Camisinde tamamladı. 31 Mart 2019 Mahalli Yerel seçimlerinde Ak Parti Gürgentepe Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden başarı ile ayrılarak Gürgentepe Belediye Başkanı oldu. Başkan Yaşar ŞAHİN evli olup 3 çocuk babasıdır.

YENER KAYA

BELEDİYE BAŞKANLARI KABADÜZ
1966 Yılında Kabadüz ilçesi Yokuşdibi mahallesi Yeşilyurt semtinde dünyaya geldi. İlkokulu Yokuşdibi Mahallesi Yeşilyurt semtinde orta ve liseyi Ordu ilinde tamamladı. İş hayatına ticaretle başladı. 1992 yılında Yokuşdibi Belediye Başkanlığının açmış olduğu memurluk sınavını kazandı. Muhasebeci olarak 16 yıl boyunca Yokuşdibi belediyesinde çalıştı. 2009-2014 Yokuşdibi Ak Parti Belde Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AKPARTİ’den Kabadüz Belediye Başkanı oldu. Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Yener Kaya evli ve 3 çocuk babasıdır.

YAKUP YILMAZ

BELEDİYE BAŞKANLARI KABATAŞ
1962 Ordu Aybastı doğumlu olup, Kabataş Merkezde ilköğrenimini bitirdi.  Çocukluk dönemi de dâhil 2009 yılına kadar aktif olarak, ticari faaliyette bulundu. Kabataş’ta aile şirketini kurarak yöneticiliğini yaptı. Ayrıca, Kabataş’ta bir ilki gerçekleştirerek, Süt Ürünleri Tesisinin kurulması ve Peynir Fabrikasının faaliyete geçmesine öncülük etti. Çeşitli sivil toplum derneklerinde başkanlık yaptı.1998-2001 arası Fazilet Partisi ilçe başkanlığını yürüttü. 2001-2009 arası AK Parti Kabataş ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Başkan Yakup YILMAZ, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerini kazanarak, AK Parti adayı olarak 5(beş) yıl belediye başkanlığı yaptı. 2014 yılı 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak belediye başkanlığına yeniden seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Başkan Yakup YILMAZ, halen görevine devam etmektedir.

TUNCAY KİRAZ

BELEDİYE BAŞKANLARI KORGAN
1972 yılında Ordu’nun Korgan İlçesinde doğdu. Üniversiete öğrenmine devam etmektedir., Gayrimenkul sektöründe işletme sahibi,  2005-2012 yılları arasında İstanbul Korganlılar dernek başkanlığı, Siyasi hayatına Ak Parti ile başlayan Tuncay Kiraz 2005-2009 yıllarında İstanbul Beylikdüzü İlçesinde kurucu yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı, 2007 genel seçimlerde ve 2009 yerel seçimlerde ilçe SKM başkanlığı ile 2009 seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclis üyeliği görevine seçildi. İş gücü ve insan kaynakları uzmanlığı ile Ak Parti Siyaset akademisini başarıyla tamamladı. 30 Mart 2014 Seçimlerinde doğduğu yer olan Korgan İlçesi'nde %52 lik oy oranı ile Korgan Belediyesi'nin 8.Belediye Başkanı olan Tuncay Kiraz Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YUSUF YALÇOVA

BELEDİYE BAŞKANLARI KUMRU
1973 yılında Kumru’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kumru’da tamamladı. Kumru İmam Hatip Lisesinden mezun olan Yalçuva, 1993 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’ya iş ve eğitim amacıyla gitti. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek askerlik görevini tamamladı. Ardından ağabeyi ile birlikte sanayi-ticaretle uğraşmaya başladı. 2001 yılında AK Parti Kumru Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı görevini ifa etti. Daha sonra AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı yönetimine girerek, İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2011 yılında yapılan Genel Seçimlerde boşalan İl Genel Meclis Üyeliğine 2. yedekten girerek İl Genel Meclisi Üyesi oldu. 2012 yılında AK Parti Kumru İlçe Başkanlığına seçildi. Kumru İMKB YİBO’nun 4 yıl boyunca Okul Aile Birliği Başkanlığını yaptı. 2008-2012 yılları arasında Kumruspor Kulüp Başkanlığı yaptı. Kumruspor, Yalçuva’nın Başkanlığı döneminde 26 yıl aradan sonra 1. Amatör lige çıktı. 2011 yılında Kumru Ziraat Odası yönetimine katıldı ve Meclis Başkanlığı yaptı.  2014 Yerel Seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye sıfatıyla görevlendirildi. 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kumru Belediye Başkan Adayı olan Yalçuva, %75,56 gibi büyük bir oy oranı ile Kumru Belediye Başkanı seçilip, Ordu’da birinci, Büyükşehir Belediyesi ilçeleri arasında üçüncü, Türkiye genelinde altıncı en çok oy alan Belediye Başkanı oldu. Kumru İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğinin kurucu üyesidir. Orta derecede İngilizce ve Rusça bilen Yalçuva, evli ve iki çocuk babasıdır.

İSA GÜL

BELEDİYE BAŞKANLARI MESUDİYE
1970 Mesudiye doğumlu, evli ve üç çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Mesudiye’de tamamladı.1997 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü'nü bitirerek Mesudiye'ye Öğretmen olarak atandı. Mesudiye Endüstri Meslek Lisesi ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda 2 yıl Öğretmenlik yaptı.1999-2000 yılında Erzurum'da Asteğmen olarak vatani görevini tamamladı.2000-2004 yılları arasında Mesudiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük yaptı.2004 -2008 yılları arası Mesudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.26.11.2008 tarihinde bu görevinden istifa ederek Mesudiye Belediye Başkanlığına aday oldu.29.03.2009 Yerel Seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı seçilerek 04.04.2009 tarihinde görevine başladı.30.03.2014 Yerel Seçimlerinde tekrar aday oldu ve halkın büyük teveccühü ile 2.kez Mesudiye Belediye Başkanı seçildi.

MUSTAFA SAYİM TANDOĞAN

BELEDİYE BAŞKANLARI PERŞEMBE

İSA TÜRKCAN

BELEDİYE BAŞKANLARI ULUBEY
1977 YILINDA ULUBEYDE DOĞDU. İLK OKLULU KÖYÜNDE ORTA VE LİSE TAHSİLİNİ ORDU İMAM HATİP LİSESİNDE TAMAMLADI. TİCARETE ATILDI. ORDU MERKEZ'DE ÇEŞİTLİ KOLLARDA ESNAFLIK YAPTI . 2002 YILINDA AK PARTİ MERKEZ İLÇE TEŞKİLATINDA MAHALLE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPTI. DAHA SONRA İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ. EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI 

HÜSEYİN TAVLI

BELEDİYE BAŞKANLARI ÜNYE
1963 yılında Ordu, Ünye'de doğmuştur. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Ünye'de tamamlayan Tavlı, ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü'nü başarıyla tamamlayıp, kimyager olarak mezun olmuştur. 1990 yılında Ünye'de başladığı ticari faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı,

2005-2009 yılları arasında Ünye Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı,

2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi ve Birlik Encümeni,

2014-2018 yıllarında ise Ünye Belediye Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

2018 yılı Mart ayında gerçekleştirilen 5. Olağan Kongre'de Ak Parti Ünye İlçe Başkanı olarak seçilen Hüseyin Tavlı, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilmiştir.

Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Hüseyin Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
AK PARTİ ORDU İL BAŞKANI
Üye Ol

VİDEO HABER

DUYURULAR

Tüm Duyurular

AK İCRAATLAR

ON YILDA FARK ORTADA

Üye Ol
Gazeteler
 • Kadın Kolları
 • Gençlik Kolları
 • AKIM
 • YKM
 • EKM
 • AKADEMİ
 • KÜTÜPHANE
 • ORDU VALİLİĞİ
 • E-DEVLET